torsdag 30 maj 2013

Odla Guldheden

Vi har bildat en förening för stadsnära odling här på Guldheden. Tanken är att vi skall komma igång nästa vår med anläggning och odling. Om allt blir klart med den plats vi fått oss föreslagen, hjälper stan till med odlingslådor, kompost, redskapslådor och enkla bänkar och bord. Vi är en ganska stort och mycket entusiastisk grupp som nu jobbar med föreningsbildande, ansökningar, medlemslistor och annat som behövs för att formalisera det hela. Skall bli spännande och lärorikt och det är positivt att Göteborg ligger långt framme i Sverige med just stadsodling runt om i stadens bostadsområden. Detta är en stark trend just nu på många ställen i världen, och på sikt också en nödvändighet.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar